İK Misyonumuz

Faaliyet alanlarımızdaki başarı, yenilikçilik ve rekabet üstünlüğünün mimarı olan çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğunu bilerek; modern, güvenilir ve işlevsel bir insan kaynakları politikası izlenmesi, çalışan memnuniyetinin ve sürekliliğinin sağlanması, çalışan motivasyonu ve aidiyet duygusunun artırılması, görev ve sorumluluklara ait yetkinliklerin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesidir.