İş Hayatında Karşılaşacağınız Kişilikler

İş Hayatında Karşılaşacağınız Kişilikler

İş hayatı bir çok insanın bir arada yaşadığı bir sektör. Kişilik yapılarını bilmek iş hayatında daha bilinçli olmamızı sağlayacaktır. Yada kendimizi tanımamızı sağlayacaktır.

İş Hayatında Hangi Kişilik Tipine Sahipsiniz?

Yönetici: Dışa Dönük, Öngörülü ve Titiz

İlgileri dış dünyaya yoğunlaşan, sezgileri güçlü, doğuştan lider tabiatlı kişilerdir. Karmaşık olayları kısa sürede kavrayıp hemen harekete geçer. İyi ve etkili konuşur. Çevresini tarayarak, sorunları çözmeyi amaçlar. Eskilerin basiret dediği öngörü yeteneği ile olayların akışına egemen olmayı hedefler. Tekrarlanan yanlışlardan ve verimsizlikten nefret eder. Yeni fikirlere açıktır. En önemli zaafı, kendine aşırı güvenmesi ve bu nedenle biraz baskıcı olmasıdır. İş dünyası için biçilmiş kaftan olduğundan kariyerinde adım adım yükselir. İyi yaşamayı sever.

Düşünen Adam: İçe Dönük, Sezgisel ve Gözlemci

O adeta beyninin içinde yaşar ve hep teorik olasılıklara kafa yorar. Her şeyde açıklık arar. “Dalgın Profesör” tipini andırır ve dış dünyaya metelik vermez. “Niçin?” ve “Neden olmasın?” soruları dilinden hiç düşmez ve araştırma onun için hayat tarzıdır. Analitik düşüncede ve mantıksal açıklamalarda iyi olduğu için çözüm üretme yeteneği güçlüdür. Soyut düşünmeye yatkındır ama somut uygulamalarla ilgilenmez. Çalışma standartlara yüksektir ve bunları kendisine de uygular. Sosyal ilişkileri ve duygu okuma yeteneği zayıftır.

Yenilikçi: Dışa Dönük, Tutkulu ve Yaratıcı

Sezgileri dışa, düşünceleri ise içe dönük olduğu için fikir üretiminde iyidir. Bir değişim ustasıdır. Olaylara yaklaşımı akılcı ve mantıklıdır. Çevresindeki bilgiyi bir sünger gibi emer. Tutku ve heyecanla işine kendisini adadığı için ilgisini çeken her konuda başarılıdır. Yaratıcı nitelikleri ile inovasyonda öncüdür. Hiyerarşiden, rutin işlerden, sıradanlıktan nefret eder ve hep yeniliğin, yeni çözümlerin peşinden koşar. Olaylara bakış ufku uzun vadeli ve bütünseldir. Rutin işleri savsaklaması ve biraz maymun iştahlı olması başlıca zaaflarındandır.

Özgür Düşünceli: Sezgisel, İçe Dönük ve Özgün

Sezgileri ve teorik düşünce yeteneği çok güçlüdür. İç dünyaları zengin ve üretkendir. Anlamak kadar deneyip uygulamaya da önem verir. Liderliğe yatkındır ama çoğunlukla geri planda durmayı tercih eder. Onun için kendi fikirleri ve amaçları önemlidir. Hızlı karar alıp uygulayabilir. Otoriteye değil, bilgi ve yeteneğe saygı duyar. Olay ve olgulara sistematik ve bütünsel bir yaklaşımı olduğundan bilim dallarında başarılı olur. O, geçmişin sorunları ile uğraşmak yerine, çalıştığı kurumu ileriye götürecek yol ve yöntemleri araştırmayı sever.

Empatik: Duygulu, Dışa Dönük ve Sezgisel

Duyguları dışa, sezgileri ise içe dönüktür. Başkalarının ne düşündüğü ve istediği konusunda duyarlıdır. Karşısındakinin duygularını ve düşüncesini okur. Çevresi tarafından sevilen popüler bir insandır. Yalnız kalmayı hiç sevmez. Her olaya insani açıdan bakar ve soğukkanlı analizlerden pek hoşlanmaz. Ekip çalışmasına yatkındır ve etrafındakileri istediklerini kolayca yaptırabilir. İnsanlarla doğrudan ilgili her işte başarılı olur. Sosyal ilişkilerin ağı içindeki aktif hayatı, onun hızlı karar verme ve eyleme geçme yeteneklerini törpüleyebilir.

Vizyoner: Esin Kaynağı Akıl ve Güçlü Sezgi

Sezgileri dışa, duyguları ise içe dönük bir kişilik yapısına sahiptir. “Beynindeki göz” onun geleceği kavramasını sağlar. Vizyonunun çevresindekilerle paylaşarak onların önüne yeni ufuklar açar. Bağımsız çalışmayı sever ve denetlenmekten nefret eder. Karşısındakinin düzeyine uygun konuşur ve davranır. O, çevresindeki kişiler için bir esin kaynağı olmayı başarır. Yazma ve konuşma konusunda ustadır. Proje yaklaşımını tercih ettiği için zihni hep gelecekle meşguldür. Karmaşık sorunlara pratik çözümler bulabilir. Coşkulu ve yaratıcıdır.

Neşeli: Duygulu, Pratik ve Gerçekçi

Sezgileri ve düşünce yeteneği zayıf ama duyguları kuvvetlidir. Bugünü yaşamaya eğilimlidir. Kendiliğindenliğe ve içinden geldiği gibi yaşamaya önem verir. Yeni deneyim fırsatları onu heyecanlandırır. Gerçekçi ve pratik bir yaklaşımla, verilen görevi yapmaya çalışır. Yalnız sevdiği ve kendi değerler sistemine uygun işleri yapmak ister. Teorilerden ve uzun bilimsel açıklamalardan hoşlanmaz. İnsan ilişkilerinde başarılıdır. Kaygısız ve dost canlısıdır. Sporla uğraşır ve hobileri vardır. Çevresinin neşe kaynağı olduğu için çok sevilir.

Yardımcı: Dışadönük, Sosyal ve İnsancıl

Duyguları ve sezgileri dışa dönük, algılama ve düşünceleri içe dönüktür. Gittiği her yerde ve her çevrede bir ahenk yaratacak ilişkileri kurabilir. Çevresindekilerin yardımına koşmayı sever. Sorunlara pratik ve uygulanabilir çözümler bulmada ustadır. Çalıştıkları yerde kurallara uyar ve pek sorun çıkarmaz. İyi kalpli, konuşkan ve sempatiktir. Doğuştan işbirliğine yatkındır ama ilgisizlik ve soğuk davranışlar onu kırar. İnsanlardan uzakta kalmaya dayanamaz. Soyut düşünmeye ve teknik konulara pek ilgi duymaz.

Örnek Vatandaş: Dışa Dönük, Kuralcı ve Görev Adamı

Düşünceleri ve sezgileri hep dışa dönüktür. Beş duyusuyla aldığı somut algılamalara önem verir. Yalnız gerçek olgularla ve somut ihtiyaçlarla ilgilenir. Görev duygusu epey güçlüdür. Her işin kuralına uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasına çok önem verir. Ailesine, işine ve topluma karşı tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirir. Sivil toplum kuruluşlarında da çok faaldir. İnsanları örgütlemeyi ve yönetmeyi sever ama yöneticilikte pek başarılı değildir. Çünkü kendisine güveninin tam olması bazen onu agresif ve duyarsız yapabilir.

Müfettiş: İçe Dönük, Düzenli ve Sadık

Sorumluluk duygusu güçlü, sakin ve ciddi bir insandır. İşinde ve aile hayatında hep disiplinli ve düzenli olmayı ister. Sadakate, yerleşik kurallara kurumlara ve geleneklere değer verir. Her işin kitabına ve kuralına uygun yapılmasını ister. Sorunlara nüfuz ederek pratik bir yaklaşımla her görevin üstesinden gelebilir. Çalışkan ve görev adamıdır. Hayatı ciddiye alır ama özellikle aile ve iş çevresinde bazen neşe kaynağı olabilir. Duygularını saklar ve başkalarının duyguları ile ilgilenmez. İşlerin kötüye gitmesi durumunda ise huzuru ve uykuları kaçar.

Sanatçı: İçe Dönük, Mükemmelci ve Özgür

Çekingen, sakin ve alçakgönüllüdür. Çatışma ve kavgadan kaçar ama özgürlüğü konusunda çok titizdir. Estetik duygu ve yetenekleri güçlüdür. Kendi hayatını, duygularının gösterdiği yönde yaşamak ister. Özgün ve bağımsız olduğu için kendi ilgi alanlarını kıskançlıkla korur. Doğanın güzelliklerini ve insanları gözlemlemeyi sever. Başkalarını yönetmek ve denetlemekle hiç ilgilenmez. Mükemmelci olduğu için başkalarını ve kendi eserlerini insafsızca eleştirebilir. Yaratıcılık onun en güçlü olduğu alandır.

Gerçekçi: İçe Dönük, Cesur ve Eylemci

Bir eylem adamıdır. Macerayı ve meydan okuyan spor dallarını ve zor görünen işleri sever. Genelde iyimserdir. Boş durmaktan hoşlanmaz. Düzen ve disiplin gerektiren işlerden pek hoşlanmaz ama kriz yönetiminde başarılıdır. Ayrıntılı analiz ve teknik ustalık gerektiren işleri tercih eder. Olayları uzaktan izler ama sorun çıktığında akla yakın çözümler bulabilir. Uzun vadeli düşünmeye yatkın değildir. Kendi duygularının sesine kulak vermez. Bastırılan duygular onun arada bir öfke nöbetleri ile sarsılmasına insanları kırmasına yol açar.

Maceracı: Dışa Dönük, Atak ve Doğal

Dışa dönük ve sosyal bir kişiliğe sahiptir. Esnek ve hoşgörülüdür. Teoriler ve kavramlar ona sıkıcı gelir. Pragmatik yaklaşımlarla hemen sonuca gitmek ister. Çatışan tarafları aralarını bulma ve uzlaştırma konusunda üstüne yoktur. Hep aktif ve hareketlidir ama doğallığını hiç kaybetmez. Hayatta her şeyin tadını çıkarmaya bakar. Kentteki tüm eğlence yerlerini bilir. İş hayatında ise verilen görevi eksiksiz yapar. Yaparak öğrenir. İşe başladığındaki coşkuyu, sıra ayrıntılara geldiğinde kaybeder.

İdealist: Pozitif, Mücadeleci ve Uyumlu

Sakin ve çekingen davranışları içe dönüklükten kaynaklanır. Değerlerine ve önem verdiği kişilere sadık kalır. Olasılıkları keşfetmeye meraklı olduğu için değişimi kolaylaştırır. Öğrenmeyi, fikirleri, dil becerilerini ve kendi ürettikleri projeleri daha çok önemser. İçsel değerlerine ve onuruna düşkündür. Duygu ile zekânın birlikteliği ve uyumu ile ilgilenir. Gereğinden çok iş üstlenir ama bir şekilde bunların üstesinden gelir. Hayata pozitif bir açıdan bakar ve ideallerini gerçekleştirmeyi hedefler. Dost canlısı ama çoğunlukla dalgındır.

Yetiştirici: Özenli, Sabırlı ve Güvenilir

İçe dönük ve düşünceye önem veren yapıları nedeniyle çevresindekileri etkileyebilir. Sükûn ve huzur içinde bir hayat peşindedir. Güvenceye ve güvenliğe önem verir. Kendisine önemli görünen ayrıntılar konusunda belleği çok güçlüdür. Çevresiyle uyumlu yaşar ve ilişkilerinde sabırlı ve sebatlıdır. Anlamsız gördüğü şeyleri yapmaktan hoşlanmaz. Sakin ve arkadaş canlısı bir tabiatı vardır. İşinde titiz, özenli ve çok dikkatlidir. Sorumluluk üstlenir ve aldığı görevi, titiz bir şekilde yerine getirir. İnsanların kişisel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Mistik: Sezgisel, Duygulu ve Yaratıcı

İç dünyası çok zengindir. Sezgileri çok güçlüdür ve içinden gelen sesi dinlemeyi bilir. Kendisini, insan tabiatını ve dünyayı anlamaya önem verir. Olaylar ve ilişkilerin anlamını ararken, kendi değerler sistemine titizlikle bağlı kalır. Bu nitelikleri onu yaratıcı kılar ama bazen somut gerçeklikten kopmanın sorunlarını yaşar. Başkalarını dinlemeye ve kalıcı ilişkiler kurmayı amaçlar. İnsan psikolojisini bildiği için, başkaları üzerinde gösterişsiz bir nüfuzu vardır. Olayları bütünsel olarak kavramayı ve düşüncelerini gerçekleştirmeyi amaçlar.

Yazar: Faruk Türkoğlu

* Bu sitede yayınlanan makalelerin sorumluluğu tamamen eser sahiplerindedir. Doğabilecek yükümlülükler Uğur Grubu Şirketleri’ni bağlamaz