Doğru İşe Doğru İnsan

İnsan Kaynakları Yönetimi olarak kendini ve şirketini ileri taşıyabilecek değerleri üretebilme vizyonu ve hedefindeki çalışan adaylarını ‘Doğru işe doğru insan’ politikasını benimseyerek bünyemize katmak öncelikli hedeflerimizdendir. En iyi düzeydeki çalışanlardan oluşan bir şirket ortamına sahip olmanın ilk ve en önemli şartı, işyerinde en iyi performans sergileyeceğini öngördüğümüz kişileri işe almaktır.

Nitelik ve yetkinliklerini efektif bir şekilde kullanması dışında Uğurlu olmak isteyen adaylarımızdan kurumsal değerlerimiz çerçevesinde işine uyum sağlaması beklenir.

Personel seçim aşamasında doğru insanı doğru pozisyona yerleştirebilmek için neler yapıyoruz? İşte bu aşamada, insan kaynakları olarak süreci hem objektif hem de daha somut yönlendirici verilere dayandıran, yetkinlik bazlı değerlendirmeler, sayısal ve sözel testler, kişilik envanteri uygulamaları, genel yetenek testlerinin kullanımından bahsedebiliriz.

Uygulanan bu testler bireylerin yetenekleri, becerileri, performansları, tutumları, davranışları vb. hakkında yönlendirecek ve aydınlatacak soruların sorulmasına fırsat sağlayan sistemli bir yaklaşım süreci olarak tanımlanabilir.

Personel seçimi sürecinde testlerin uygulanmasının temel faydası kurumun ve işletmelerin beklentilerine, pozisyonun ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine en uygun kişilerin objektif değerlendirmeler sonucu kısa zamanda ve ekonomik yöntemlerle belirlenebilmesidir. Yetkinlik bazlı değerlendirmeler, sayısal ve sözel testler, kişilik envanteri uygulamaları, genel yetenek testlerinin kurumlara sağladığı diğer faydalar ise standart eleme yapılmasını sağlayarak, seçim sürecinin daha sağlıklı olmasını sağlamak, süresini kısaltmak, pozisyona uygun ve yatkın adayların seçilerek eleman devir hızının düşürülmesini sağlamaktır. Kurumun ve işletmenin performansının bireylerin performansına bağlı olduğunu düşünürsek, işi yapacak kişinin, o işin gerektirdiği bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine sahip olması giderek daha çok önem kazandığı görülmektedir.

İşletmelerin gelecekteki iş gücü sorununu şansa bırakmamaları şirketlerin refahı ve devamı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle gerekli elemanların zamanında tespit edilmesi, yeteneklerin kaçırılmaması, çalışanları kazanma yoluna gidilmesi, onların gereksinimlerinin çözülmesi, var olan insan kaynaklarının en iyi şekilde planlanması önemli noktalardır.

Amacımız doğru değerlendirme ve etkin İnsan Kaynakları Yönetimi ile: ‘Doğru işe doğru insan’.