Ücretlendirme ve Sosyal Haklar

Çalışanımızın eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, performansı, görev ve sorumluluk bilinci göz önüne alınarak adil ve tutarlı bir ücret politikasını benimsiyoruz.

  • Görev ve pozisyonuna bağlı olarak çeşitli hakedişler,

  • Yemek ve servis hizmeti,

  • Yılın belirli dönemlerinde yapılan gıda, giyim ve yakacak yardımı,

  • Yerel ve Ulusal firmalar ile Sadakat Kartı (indirim) uygulaması,

  • Çalışanlarımızın üniversite okuyan çocuklarına eğitim bursu imkanı sağlanması,

  • Çalışanlarımıza sağladığımız sosyal haklarımız arasında yer almaktadır.