İK Politikalarımız

Çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını,

Şirketimizde çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ve ilgili yönetmeliklerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri uygulamaktayız. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun getirdiği tüm yenilikleri yakından takip ederek şirketimizde hayata geçirmekteyiz. Çalışanların ücretleri, tazminatları, izin, sosyal hak ve ödemeleri kanunlar çerçevesinde takip edilmektedir. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanılmasını,

Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları gereği sahip olacakları hakları kendilerine sunmaktayız. Çalışanlarımızın haklarını, eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve performanslarını dikkate alarak düzenlemekteyiz. Çalışanlarımızın atamaları, yükselmeleri, emeklilikleri ve kişiyi ilgilendiren tüm işlemler bütünü, özlük işlemlerinin hassas takibiyle sürdürülmektedir. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımı,

“Doğru işe doğru insan” anlayışı ile yetkin insan kaynağını buluyor, bunun yanında şirket içinde başarılı olan personelimizi tespit ederek uygun birimlere terfi ettiriyoruz. Yapılan tüm işlerde işveren – çalışan dengesini kurma prensibiyle hareket ediyoruz Çalışanlarımızla ilişkilerimizi, karşılıklı güven, saygı prensibi çerçevesinde ve adil bir şekilde sürdürmekteyiz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,

Şirketimiz çalışanların sağlığını düzenli takip edip onların güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak kişisel güvenliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini canlı tutuyoruz. Üretimden yönetime tüm bölümlerde en iyi çalışma koşullarını sağlayarak çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde üreteceği güvenilir bir ortam sunuyoruz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin alınmasını,

Çalışanlarımıza çeşitli eğitim imkanları ve uzmanlaştırma programları hazırlayıp çalışanlarımızın ilgili iş alanlarında yetkinliğini ve değerlerini artırmayı hedefliyoruz. Genç yetenekleri aramıza katarak öğrenen ve paylaşan organizasyon bilinciyle çalışıyor, öğreniyor ve paylaşıyoruz. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımızın oryantasyon süreçlerinde sürekli yanlarında olup şirketimize olan uyum sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyor, onları dinliyor, yönlendiriyor ve kariyer yolunda gerekli tüm katkıları sağlıyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,

Çalışanlarımızın sağlığını takip edip onların güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak kişisel güvenliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini canlı tutuyor, iş dışı yaşamlarında da katkı sağlıyoruz. Üretimden yönetime tüm bölümlerde en iyi çalışma koşullarını ayarlayarak güvenilir bir ortam sunuyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere katılımlara destek olunmasını,

İnsan ve doğa odaklı kurumsal değerlerimizle sosyal sorumluluk projelerini faaliyetlerimizin bir parçası olarak görüyor; toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması için de çaba sarf ediyoruz. Yaşamın her anına dokunan, özellikle eğitim, sağlık ve çevre konularında toplumsal gelişmeye katkı sunan kurumlar ve dernekler ile birlikte çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımıza da sosyal sorumluluk bilincini aşılayarak ofis içinde çevreci uygulamalar geliştirmekteyiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez temel unsurları olarak görmekteyiz.

*Uğur Şirketler Grubu çatısı altındaki tüm firmalarımız, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan şartlara saygılı olarak düzenlemekte ve uygulamaktadır. Bildirge için tıklayınız.

*Uğur Şirketler Grubu çalışanlarına sağladığı haklar ile işçi işveren ilişkilerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ILO Sözleşmelerine uyumlu ve ülke kanunlarının izin verdiği yasal çerçeveler kapsamında düzenlemekte ve uygulamaktadır.