Performans Yönetimi

Şirket hedefleri, iş performansları ve kurumsal değerlerimize uygunluk gibi belirlenen performans göstergeleri doğrultusunda her çalışanımızın birbirini değerlendirebildiği 180 derece e-Performans Yönetim Sistemi uygulanmakta, bu sistemin sonuçları doğrultusunda; Eğitim-Geliştirme, Kariyer Planlama ve Ücret Yönetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır.