Uğur Soğutma, ISO 31000 Risk Yönetimi Sertifikasını Aldı

Uğur Soğutma, ISO 31000 Risk Yönetimi Sertifikasını Aldı

İş süreçlerini ve kalitesini her geçen gün daha da artıran Uğur Soğutma, ISO 31000 sertifikasıyla küresel şirket olma yolunda bir adım daha attı.

ISO 30001 Nedir?

Kuruluşların gerek karar alma gerekse operasyonel işlemleri sırasında birçok açıdan risklerle karşılaşması mümkündür. İster kamu ister özel olsun ISO 31000 bu tür kurumsal yapıların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak sağlar. Getirdiği süreç ve uygulamalarla hem iç hem dış kaynaklı riskleri sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kapsam ve içerik dâhilinde yönetmek için prensipleri ve genel esasları sağlar.