Uğur Soğutma, Kurum İçi Eğitimlere Ara Vermeden Devam Ediyor

Uğur Soğutma, Kurum İçi Eğitimlere Ara Vermeden Devam Ediyor

     İnovatif, yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımları bir şirket politikası olarak belirleyen Uğur Soğutma, bu doğrultuda çalışanları, departman müdürleri ve üst düzey yöneticilerine yönelik eğitimlerine 2016 yılının son aylarında da ara vermeden devam etti. Bu bağlamda verilen ilk eğitimde, SAP sistemine geçiş projesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, Yekta Özözer tarafından yapılan bir özel bir sunuma da yer verildi. Bilindiği üzere, Citibank, Colgate-Palmolive ve Coca-Cola gibi firmalarda orta ve üst düzey yöneticilik yapan Özözer; 2003 yılından bu yana yurt içinde çoğunluğu ISO 150 firmalarına ve yurt dışındaki 65 büyük firmaya İnovasyon, Yaratıcı Problem Çözme, Yöneticilik ve Motivasyon konularında sürekli danışmanlık yapıyor ve eğitimler veriyor. Bu doğrultuda, on yıllara dayanan bilgi ve tecrübesini Uğur Soğutma çalışanları ve üst düzey yöneticileri ile paylaşan Özözer, “SAP geçiş ve entegrasyon sürecinde yaşanan sorunları ve çözümleri tespit ederek ekiplerin enerjisini ve değişime olan uyumlarını arttırma” konulu bir sunum verdi ve temel olarak aşağıdaki konulara değindi:

  • Değişime Liderlik Etmek
  • Değişim Yönetimi
  • Uyum Yeteneği

     SAP sistemine geçiş projesini 2016 Ekim ayı içinde başarıyla tamamlayan Uğur Soğutma çalışanları ve üst düzey yöneticileri, gelecekteki entegrasyon çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkabilecek sorunlara nasıl müdahale edecekleri konusunda değerli bir eğitim almış oldu.

     Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefleyen ve enerji tasarrufu yapan derin dondurucu tasarımlarıyla Türkiye’nin ilk çevre dostu kurumsal markalarından biri olan Uğur Soğutma, bu bağlamda, Çevre Mühendisi / Koordinatör Çevre Görevlisi Cansu Yadigar CAN katılımında, departman müdürleri ve çalışanlarına “Atık Yönetimi” isimli özel bir eğitim de verdi. Eğitimde; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf edilmesi ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ile benzeri işlemleri kapsayan çok sayıda konuya değinildi. Verimli bir atık yönetimi çalışmasının gelecek nesillere temiz ve güvenli bir biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam bırakılmasını sağlayacağına inanan Uğur Soğutma, kurum içi eğitim çalışmalarına da aynı azim ve kararlılık ile devam edecek.