Zamanı İyi Değerlendirmek

Zamanı İyi Değerlendirmek

Zaman geçer, ömür her gün biraz daha azalır. Zaman her an, hiç durmadan geçmektedir. Bir su gibi ömürden bir şeyler alır ve çok uzaklara, bilinmez diyarlara götürür. Artık bu gidişin bir dönüşü olmayacaktır. Zamanın değerini ne kadar bilebiliyoruz? Maalesef zamanın değerini bilen çok az insan olduğu acı bir gerçektir. O halde zamanın değerini ve kıymetini hepimizin çok iyi bilmesi gerekir…

Zaman; her canlı için ayrı bir öneme sahiptir. Zaman; hayatta  belli bir nizam intizamın sağlanması yolunda çok iyi değerlendirilmesi gereken önemli bir ölçüdür. Hayatta daima, zamanın nerede ve nasıl geçtiği ayrı bir nitelik ifade eder. Zamanı iyi değerlendirmek genelde pozitif bir durum ortaya koyarken, kötü veya boşa geçirmek ise, negatif sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. O halde; İnsan elinde bulunan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalı ve her anını, her saatini ve her gününü daima aktif halde tutmalıdır. Yani çalışarak, bir şeyler yaparak, didinerek geçirmelidir. Atalarımızın dediği gibi çalışan demir pas tutmazmış, yani zamanı iyi değerlendirerek geçirmek her yönüyle, hem sağlık açısından, hem de yaşam için insana çok büyük faydalar sağlar. İnsanın hem mutlu bir yaşam geçirmesine, hem de sağlıklı olmasına katkı sağlar. Bu yönde şu sözde hiç bir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Zaman her şeyin en iyi ilacıdır.

Zaman  bir su misalidir, akıp gider. Önüne geçilmesi veya durdurulması kesinlikle imkansız görünmektedir. Kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın, yapmak istediği şeyi, bulunduğu  zaman içinde yapmaya çalışmalı veya çözüme ulaştırmalıdır. Eğer o süre içinde yapmak istediğini yapamazsa vay ki vay haline, çünkü iş işten geçmiştir, elinde bulunan o güzelim zaman dilimi uçup gitmiştir. Artık giden bu zamanı ne kadar uğraşırsa uğraşsın, geri getirebilme ihtimali maalesef %  sıfırdır. İnsanın ulaşmak istediği veya bir şeyler için uğraş vereceği  zaman dilimi artık nihayete ermiştir. Bundan sonra ne kadar ağlarsa ağlasın, ne kadar yalvarıp yakarırsa yakarsın  nafile olacaktır.

İnsanın hayatı boyunca geçirdiği  zaman veya süre, ömründen ömür alarak, yoluna hiç durmadan devam edip gitmiştir. Tüm bu durumlar karşısında; zaman denen mefhumun değerini gerektiği kadar topluma veya içinde bulunduğumuz  tüm kesimlere en iyi şekilde  öğretmeye ve uygulatmaya  çalışmalı, onları bu yönde daha da dikkatli olmaya davet etmelidir.  İşte bu bilinçaltında, hayat yoluna devam edildiği sürece,  zamanı daha iyi kullanır hale gelmek çok zor olmayacak ve bu durum toplumu daha da pozitif hale getirecektir.

İnsanlar için zaman değişik şekillerde değerlendirilebilir. Bunlar uyku zamanı, işe gitme zamanı, yemek yeme zamanı, evlilik zamanı, bekarlık zamanı, yaşlılık zamanı, gençlik zamanı gibi daha bir çok zaman türü mevcuttur. Örneğin 1 günü ele aldığımızda; gün sabah vakti veya zamanı ile başlama moduna girmiş olur. Günün başlaması ile zaman hızla geçer ve kendini  öğle vaktine devreder, bir süre sonra vakit ikindi olmuş ve zaman akşama  doğru hızla akmaya başlamıştır.  Akşamın gelişi ile geceye doğru yolculuk başlamıştır. Gecenin gelmesi ile de  24 saat veya 1 günlük süreç tamamlanmış olur. Yani bir gün demek  güneşin doğması ve ortalığın aydınlanmasıyla gündüz, karanlığın çökmesi akşamın bastırması veya ayın doğuşu ile gece zaman diliminin başlamasıdır. Gündüzleyin bir insan öncelikle  iş ve işlemlerini veya yapması gerekenleri yerine getirir ve güneşin batması ile de akşam veya gece zamanı  istirahat ve uykuyu işaret eder. Burada bahsetmeye çalıştığımız zaman dilimlerine de biraz değinecek olursak bunlar hayatın akışı içinde olan süreçlerdir. Örneğin Evlilik zamanı demek; bir insanın soyunu devam ettirebilmesi, hayattan tat alması veya mutlu olabilmesi ve tek başına yaşamanın zor olması gibi  nedenlerden dolayı reşit duruma geldiğinde, kendine uygun hayatını paylaşabileceği bir eş aramaya başlar. Kendine uygun eşi bulduğunda da artık evlilik zamanı işlemeye başlar. Evlilik yaparak hayatını yeni bir aşamaya getirir. Diğer tüm zaman dilimlerinin de kendine has çok çeşitli halleri mevcuttur.

Sonuç olarak zaman insanın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi çok iyi kullanmaya çalışmalı ve devamlı kendinin veya toplumun faydasına olacak şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır. Zaman hakkında söylenmiş birçok özlü söz mevcut olup, bu sözlerden çok iyi ders ve öğreti çıkarmamız gerekir. Bu özlü sözlerden bazıları şunlardır. ” Evrenin en güçlü silahları sabır ve zamandır. İki günü eşit olan aldanmıştır. Zaman sessiz bir testeredir. Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur.” 

Dün çocuktun bugün genç, yarın yaşlısın zamanını çok iyi seç!

Dikkat! Zaman geçiyor…

* Bu sitede yayınlanan makalelerin sorumluluğu tamamen eser sahiplerindedir. Doğabilecek yükümlülükler Uğur Grubu Şirketleri’ni bağlamaz.